Darkness

01/08/2012

Donkere zee,
Eindeloos water
Zwemmen tot het niet meer gaat
Wegzinkend in de diepte
Kort moment van lijden
(Niet langer dan een paar zinnen
Op een zondagochtend)
En dan is het voorbij
De zinloosheid en de pijn
Eindelijk verlossing

Advertenties

Don’t tell me to stop

29/05/2011

Nee, het Nederlands Dagblad gaat Trouw niet achterna…

12/05/2011

Charmant opinie-artikel weer, jaren zestig geleuter over boze oude mannen die het arme proletariaat onderdrukken. Met een snufje reformatieretoriek, zónder de diepere kritiek daarin. Dat het Nederlands Dagblad niet meer exclusief gereformeerd is, moet schijnbaar betekenen dat we dit soort loze progressieve kritiek (die in andere vorm ook opgaat voor andere confessioneel gereformeerde kerken) moeten teruglezen in een krant die de Drie Formulieren van Enigheid nog in haar beginselverklaring heeft staan.
Als we anti-papisme in de krant moeten lezen, dan graag onderbouwd anti-papisme dat voortkomt uit Schrift en Belijden, en geen recycled Trouw-artikel.


22 Mei 2011

10/05/2011

“O Timotheüs, bewaar het pand u toebetrouwd, een afkeer hebbende van het ongoddelijk ijdel-roepen, en van de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap; dewelke sommigen voorgevende, zijn van het geloof afgeweken.”


Im Welt nichts Neues

06/05/2011

De woorden van den prediker, den zoon van David, den koning te Jeruzalem.
IJdelheid der ijdelheden, zegt de prediker; ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid.
Wat voordeel heeft de mens van al zijn arbeid, dien hij arbeidt onder de zon?
Het ene geslacht gaat, en het andere geslacht komt; maar de aarde staat in der eeuwigheid.
Ook rijst de zon op, en de zon gaat onder, en zij hijgt naar haar plaats, waar zij oprees.
Zij gaat naar het zuiden, en zij gaat om naar het noorden; de wind gaat steeds omgaande, en de wind keert weder tot zijn omgangen.
Al de beken gaan in de zee, nochtans wordt de zee niet vol; naar de plaats, waar de beken heengaan, derwaarts gaande keren zij weder.
Al deze dingen worden zo moede, dat het niemand zou kunnen uitspreken; het oog wordt niet verzadigd met zien; en het oor wordt niet vervuld van horen.
Hetgeen er geweest is, hetzelve zal er zijn, en hetgeen er gedaan is, hetzelve zal er gedaan worden; zodat er niets nieuws is onder de zon.
Is er enig ding, waarvan men zou kunnen zeggen: Ziet dat, het is nieuw? Het is alreeds geweest in de eeuwen, die vóór ons geweest zijn.
Er is geen gedachtenis van de voorgaande dingen; en van de navolgende dingen, die zijn zullen, van dezelve zal ook geen gedachtenis zijn bij degenen, die namaals wezen zullen.


4 Mei

04/05/2011

Von guten Mächten
Von guten Mächten treu und still umgeben,
Behütet und getröstet wunderbar,
So will ich diese Tage mit euch leben
Und mit euch gehen in ein neues Jahr.

Noch will das alte unsre Herzen quälen,
Noch drückt uns böser Tage schwere Last.
Ach, Herr, gib unsern aufgescheuchten Seelen
Das Heil, für das du uns bereitet hast.

Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern
Des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand,
So nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern
Aus deiner guten und geliebten Hand.

Doch willst du uns noch einmal Freude schenken
An dieser Welt und ihrer Sonne Glanz,
Dann wolln wir des Vergangenen gedenken
Und dann gehört dir unser Leben ganz.

Lass warm und still die Kerzen heute flammen,
Die du in unsre Dunkelheit gebracht.
Führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen.
Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht.

Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet,
So lass uns hören jenen vollen Klang
Der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet,
All deiner Kinder hohen Lobgesang.

Von guten Mächten wunderbar geborgen,
Erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen
Und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
Dietrich Bonhoeffer, theoloog en martelaar
(Silezië, 4 februari 1906 – Flossenbürg, 9 april 1945)


The Long Defeat

02/05/2011

“Through the ages of the world we have fought the long defeat.”

“Other evils there are that may come; for Sauron is himself but a servant or emissary. Yet it is not our part to master all the tides of the world, but to do what is in us for the succour of those years wherein we are set, uprooting the evil in the fields that we know, so that those who come after may have clean earth to till. What weather they shall have is not ours to rule. “

Soms zijn voor de meest fundamentele persoonlijke overtuigingen slechts de woorden van een ander voldoende om ze uit te drukken.